KIEN THUC TIN HOC
10 công cụ biên tập ảnh online khi không có Photoshop PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2011 23:04

 

Xem tiếp...
 
Hướng dẫn Sothink Quicker 5.0 PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 13:11
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 13:13 )
Xem tiếp...
 
Thủ thuật hay trong Microsoft Word PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 09:14
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 01 Tháng 9 2011 14:14 )
Xem tiếp...
 
Hướng dẫn làm Flash đẹp, độc cho riêng mình PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ bảy, 13 Tháng 8 2011 07:54
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 01 Tháng 9 2011 14:15 )
Xem tiếp...
 
Tạo nhanh album ảnh 3D tuyệt đẹp PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 18:26
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 18:28 )
Xem tiếp...
 
Các thủ thuật hay trong Excel PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 18:13
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 09:21 )
Xem tiếp...
 
Các phần mềm ứng dụng nên có PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 18:09
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 18:12 )
Xem tiếp...
 
Xem thử trình diễn khi đang soạn thảo (chỉ dùng từ PowerPoint XP trở lên): PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 06:54

Xem tiếp...
 
Tạo hiệu ứng 3D cho Slide Show PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 06:53
Xem tiếp...
 
Sử dụng công cụ Pen để làm nổi bật một vùng bất kỳ khi trình diễn: PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 06:52

 

Xem tiếp...
 
Ngăn không cho chỉnh sửa nội dung tập tin PowerPoint PDF. In Email
KIEN THUC TIN HOC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 06:51

 

Xem tiếp...
 


Trang 1 của 18
You are here  :