Mẫu đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh PDF. In Email
TIN TUC
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 17:09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

BẢN ĐĂNG KÝ

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Tôi tên:            

            Chức vụ                              

            Đơn vị công tác: 

            Qua học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2009 Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhgắn với việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc, tôi xin đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân như sau:

1. Về nhận thức:

            a. Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

            Đạo đức có vai trò quan trọng trong mọi xã hội nên khi xã hội có sự khủng hoảng của đạo đức, sự "lệch chuẩn, loạn chuẩn" thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội.

Hiện nay bên cạnh những mặt tốt đẹp của đạo đức trong thời kỳ đổi mới còn có một bộ phận không nhỏ bị suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và xã hội.

Các nguyên nhân cơ bản là:

Nguyên nhân khách quan: Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế, sự phát triển của cách mạng khoa học, sự lạc hậu, các thế lực thù địch, phản động

Nguyên nhân chủ quan (đây là nguyên nhân chủ yếu): Nhận thức chưa thật đầy đủ về vai trò nền tảng của đạo đức; việc đánh giá, quy hoạch, lựa chọn cán bộ chư được coi trọng; công tác phê, tự phê bình coi nhẹ; một số cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu; giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

            b. Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

+ Thực hiện chuẩn mực đạo đức "Trung với nước, hiếu với dân" hết lòng phụng sự Tổ quốc, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.

+ Nâng cao ý thức dân chủ, kỷ luật, gắn bó với nhân dân, hết lòng phụng sự nhân dân.

+ Thực hiện đúng lời dạy: "Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

+ Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hoá, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tự liên hệ bản thân và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống.

            - Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân đã có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên, liên tục và vận động mọi người trong gia đình, khu xóm cùng thực hiện.

- Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thưc hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư " theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt với bản thân, gia đình, vân động mọi người cùng thực hiện.

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người Đảng viên, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.

- Luôn luôn giữ vững ý thức tổ chức, kỷ luật,thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh.

- Gương mẫu và giáo dục các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

                       

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong quá trình rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi xác định phải tuân theo những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới như sau:

+ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

+ Xây đi đôi với chống.

+ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

 

Ng­êi viÕt b¶n ®¨ng ký

 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày178
mod_vvisit_counterHôm qua309
mod_vvisit_counterTrong tháng5382
mod_vvisit_counterTất cả777584

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 13 khách Trực tuyến
You are here  :