BÁO CÁO CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN PDF. In Email
VAN BAN - THONG BAO
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 09:09

PHÒNG GD-ĐT TP QUY NHƠN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường T H Trần Quốc Tuấn                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

            Số: 07/BC.TQT

                                                                            Quy Nhơn, ngày 04 tháng 3 năm 2010.

 

BÁO CÁO CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

 

          Căn cứ điểm 01, điểm 02- mục II của thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; Căn cứ thông báo số 17/TB-PGD&ĐT-TTr ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Quy Nhơn. Trường TH Trần Quốc Tuấn báo cáo tình hình các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu nội dung thanh tra toàn diện như sau:

     I- TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC:

            1. Các tổ chức, đoàn thể.

            Nhà trường đã hình thành đầy đủ các tổ chức, đoàn thể theo quy định của Luật giáo dục, Điều lệ trường tiểu học. Cụ thể: Có quyết định thành lập trường, quyết định thành lập hội đồng trường, quyết định công nhận cấp ủy chi bộ, quyết định công nhận ban chấp hành Công đoàn, quyết định thành lập các tổ khối, quyết định phân công các thành viên trong hội đồng trường…

            2. Số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên:

            2.1. Số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên.

            Tổng số cán bộ- giáo viên:                    33 -      Nữ:      26

                        Chia ra:           

                                    - Cán bộ quản lý:                      02-       Nữ:      01

                                    - Giáo viên:                               27-       Nữ :     24

                                    - Nhân viên:                              04-       Nữ:      03

            Tỷ lệ giáo viên trên lớp:                         26/21 -             Tỷ lệ 1,23  GV/lớp

            3. Chất lượng đội ngũ:

            - Trình độ đại học:                                            29 -      Tỷ lệ:                87,87

            - Cao đẳng:                                                      01 -      Tỷ lệ:                  3,03

            - Trung cấp (01 giáo viên, 01 cán bộ y tế):

                                                                                    02 -      Tỷ lệ:                  6,06

            - Cán bộ- nhà giáo chưa đạt chuẩn:       0

            - Cán bộ -nhà giáo vượt chuẩn :                        30 - Tỷ lệ:                    93,75.

            - Trình độ tin học:         chứng chỉ B:     03; chứng chỉ A:           24

            - Trình độ ngoại ngữ: Đại học tiếng anh: 02; Cao đẳng tiếng Nga:   02; Chứng chỉ B:            01;  Chứng chỉ A:               05.

            - 01 Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia; 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 11 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

     II- CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT:

            1. Diện tích khuôn viên nhà trường, cảnh quan, môi trương sư phạm.

            - Diện tích khuôn viên:  Diện tích cơ sở 1: 1538,2m2; diện tích cơ sở 2: 900m2  Tổng diện tích 2 cơ sở : 2438,2 m2

            - Cảnh quan môi trường sư phạm.

            Cơ sở 1 -  96 Trần Cao Vân – Cảnh quan, môi trương sư phạm tạm được. Tuy nhiên có 01 dãy lớp học xuống cấp, sân chơi hẹp, nhà vệ sinh không đáp ứng nhu cầu sử dụng, không có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên.

            Cơ sở 2 – 259 Bạch Đằng – Nguyên trước đây là ngôi chùa, có cấu trúc phòng học nhỏ không đúng quy cách, không thoát âm thanh, không có sân chơi, luôn gây ô nhiễm tiếng ồn.

            - Số lượng phòng học và phòng làm việc đầy đủ, đáp ứng 100% lớp học 2 buổi ngày, có đầy đủ các phòng Vi tính, Nhạc, Họa, Anh văn, phòng hội đồng, phòng Ban giám hiệu, phòng Đội, phòng Y tế và khu vực để xe.

            Số phòng đáp ứng đẩy đủ nhu cầu sử dụng, nhưng chất lượng phòng chưa bảo đảm vì xuống cấp và không đúng quy cách.

            2. Trang thiết bị dạy học, sách thư viện:

            - Trang thiết bị dạy học: Đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu:           31 bộ; 54 bộ tranh tự mua bổ sung hàng năm; phòng tin học có 20 máy’, trong đó có 10 máy mới; văn phòng có 03 máy được nối mạng; phòng nhạc có 13 cây đàn Ogan; phòng Anh văn có phương tiện nghe nhìn; có thiết bị sử dụng cho bộ môn thể dục.

            - Sách thư viện: Tổng số sách các loại sử dụng trong thư viện là 5683 bản. Thư viên được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận là thư viện tiên tiến vào ngày 28 tháng 8 năm 2007 theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            3. Việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật:

            Cảnh quan, môi trường được nhà trương quan tâm thường xuyên. Phòng học và phòng làm việc được tu sửa hàng năm bảo đảm cho việc học tập và làm việc trong điều kiện an toàn, thân thiện. Phương tiện dạy học, phương tiên kỹ thuật phục vụ dạy học  được tu sửa và bổ sung hàng năm. Năm học 2008 – 2009, nhà trường đã bổ sung 13 máy vi tính bằng nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn hỗ trợ của cha mẹ học sinh.

     III- THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:

            1. Tuyển sinh: Đầu năm học được UBND thành phố, phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Quy Nhơn cho phép tuyển sinh đầu cấp ở trong phường Trần Hưng Đạo (khu vực 4,5,6,8), nếu còn chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh ngoài phường. Công tác tuyển sinh thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch nên trong quá trình tuyển sinh đầu cấp chưa có vấn đề rắc rối xảy ra.

            2. Tổ chức dạy - học, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học:

            100% số lớp được dạy 2 buổi/ ngày; thực hiện chương trình, nội dụng, kế hoạch  dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định và phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Quy Nhơn;, thực hiện đầy đủ nội dung điều chỉnh; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy; Tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục mội trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, luật an toàn giao thông vào bài giảng; sử dụng hiệu quả thiết bị hiện có, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng đơn giản phù hợp với nội dung bài dạy; Chú trọng dạy cho từng đối tượng học sinh, làm cho tất cả học sinh được tham gia vào quá trình dạy học của thầy, cô giáo; Tổ chức chuyên đề kết hợp dạy minh họa, thao giảng, thăm lớp dự giờ… để trao đổi, học tập chuyên môn lẫn nhau. Từ đầu năm học đến nay đã tổ chức thao giảng và dạy minh họa ở các khối lớp Một, Ba, Bốn, Năm, tổ chức thao giảng liên khối, thao giảng trong khối. Tổng số tiết thực hiện 24 tiết; Thực hiện sinh hoạt tổ khối chuyên môn đúng định kỳ để luôn cập nhập chuyên môn và giải quyết kịp thời những vướng mắc; Thực hiện hồ sơ đầy đủ theo quy định; tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.

            3. Thực hiện quy chế chuyên môn về kiểm tra, thi, đánh giá xếp loại học sinh.

            Thực hiện tốt công tác coi thi, chấm thi bằng hình thức kiếm tra công tác coi thi tại phòng thi, đổi chéo khối coi thi, chấm thi và phúc tra kết quả chấm thi.

            Đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 32/2009-TT. BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Triệt để áp dụng cuộc vận động “hai không” trong quá trình thi cử, đánh giá xếp loại học sinh.

            4. Kết quả tốt nghiệp, thi học sinh giỏi 3 năm liền kề thời điểm thanh tra.

            - Hoàn thành chương trình bậc tiểu học:

                        * Năm học 2006 – 2007:         244 học sinh – Tỷ lệ 100%

                        * Năm học 2007 – 2008:         151 học sinh – Tỷ lệ 100%

                        * Năm học 2008 – 2009:         102 học sinh – Tỷ lệ 100%

            - Kết quả thi học sinh giỏi lớp 5 bậc tiểu học:

                        * Năm học 2006 – 2007:         đạt  42 học sinh

                        * Năm học 2007 – 2008:         đạt  36 học sinh

                        * Năm học 2008 – 2009:         đạt  01 học sinh   (giải nhì)

            5. Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2009 – 2010

            - Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên:           06 giáo viên  (xếp loại tốt 04, loại khá : 02)

            - Dự giờ 40 tiết (xếp loại tốt 37 tiết, loại khá 03 tiết)

            - Kiểm tra chuyên đề 14 giáo viên.

            - Kiểm tra hồ sơ  25 giáo viên (xếp loại tốt 18, loại khá 07)

            - Kiểm tra hồ sơ khối 4 đợt

            6. Các hoạt động giáo dục khác.

            Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ cho học sinh theo kế hoạch lên lớp, ngoại khóa. Hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường đạt được khá nhiều thành tích trong các năm học qua:

            - Xếp loại hạnh kiểm: Từ năm học 2006 – 2007 đến  năm học 2008– 2009 – 100% học sinh thực hiện đầy đủ.

            - Các hoạt động giáo dục khác:

                        * Thi viết chữ đẹp: Năm học 2008 – 2009 có 04 học sinh đạt giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba)

                        * Thi Olympic tiếng Anh năm học 2008 – 2009 có 06 học sinh đạt giải cấp thành phố, 01 học sinh đạt giải bạc cấp tỉnh.

                        * Thi giải toán qua Internet năm học 2008 – 2009 có 05 học sinh đạt giải cấp thành phố, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

                        * Thi vẽ tranh:

 Năm học 2006 – 2007- Thi vẽ tranh chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” do Sở Văn hóa thể thao du lịch Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định tổ chức: Có 12 học sinh đạt giải cấp thành phố; 10 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

            Năm học 2007 – 2008: Thi vẽ tranh do thư viện Bình Định tổ chức: 05 học sinh đạt giải.

            Năm học 2008 – 2009: Nhà trường đạt 01 giải tập thể Quốc gia ở cuộc thi vẽ tranh Quốc tế SHANKAR Ấn Độ do Bộ văn hóa thể thao du lịch tổ chức; 01 học sinh đạt giải A toàn quốc trong cuộc triển lãm tranh toàn quốc lần thứ nhất (toàn quốc có 13 học sinh đạt giải) do Bộ văn hóa -thể thao- du lịch tổ chức. Học sinh này đã được Đài truyền hình Bình Định làm phóng sự.

            7. Công tác PCGDTH và PCGD đúng độ tuổi

            Nhà trường liên tục hoàn thành tốt công tác này. Trong tổng kết công tác PCGDTH, nhà trường được UBND thành phố tặng giấy khen năm 2009.

            IV- CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ QUAN:

            - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học từng năm của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo và phong Giáo dục Đào tạo thành phố quy Nhơn, nhà trường xây dựng kế hoạch từng năm cho đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch năm học và các nhiệm vụ trọng tâm, trường tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch từng học kỳ, từng tháng, từng tuần cho nhà trường và các tổ khối. Trong xây dựng kế hoạch năm học có khái quát tầm nhìn về hướng phát triển của nhà trường trong một vài năm đến.

            - Hàng năm, nhà trường chủ trương cho toàn thể cán bộ giáo viên nguyên cứu, xây dựng những sáng kiến kinh nghiệm cho từng cá nhân và cho một vài tập thể. Năm học 2008 – 2009 có 03 sáng kiến kinh nghiệm được công nhân cấp thành phố.

            - Công tác quản lý cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh:

            Đầu mỗi năm học, nhà trương căn cứ vào Luật giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, Luật công chức và các văn bản hướng dẫn của các cấp để xây dựng quy chế làm việc cho nội bộ cơ quan. Căn cứ vào quy chế làm việc để quản lý, theo dõi, khen thưởng hoặc xử lý vi phạm; Ngoài ra còn quản lý cán bộ, công chức, giáo viên bằng nội quy cơ quan và học sinh bằng nội quy học sinh.

            Mỗi tháng có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động của tổ chức đoàn thể, cá nhân.

            Nhìn chung, công tác quản lý nhà trường đã đi vào nề nếp, các hoạt động trong cơ quan diễn ra bình thường, có quy củ.

            - Việc sử dung, bố trí; kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ:

            Phát huy dân chủ trong việc sử dụng, bố trí đội ngũ. Cá nhân được cất nhắc, sử dụng, bố trí vào các vị trí đều được lấy ý kiến của quần chúng, của chi bộ, được căn cứ vào đạo đức và năng lực công tác; Công tác bồi dưỡng cán bộ từ chuyên môn nghiệp vụ đến tư tưởng chính trị và quản lý đều được nhà trường quan tâm đúng mức- có xây dựng lực lượng hâu bị, kế thừa lãnh đạo, công tác phát triển đảng được quan tâm: Nhiêm kỳ 2008 – 2010 đã kết nạp được 02 đảng viên, đưa 05 quần chúng đi học lớp cảm tình đảng; về chuyên môn nghiệp vụ- qua quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, đến nay 100% cán bộ giáo viên đều đạt và vượt chuẩn, trong đó tỉ lệ vượt chuẩn 93,75%.

            - Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

            Phát huy triệt để dân chủ trong cơ quan. Quyền dân chủ được phát huy triệt để trong các cuộc họp chi bộ, các cuộc họp hội đồng. Chính nhờ việc thực hiện dân chủ đúng mức trong cơ quan, cho nên nhiều năm liền trong cơ quan không có hiện tượng mất đoàn kết, bè phái, bằng mặt không bằng lòng. Ngoài phát huy dân chủ, cơ quan còn triệt để xây dựng tinh thần phê và tự phê thẳng thắn.

            Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết đến nơi đến chốn, đúng thời gian quy định.

            - Nhà trường xây dựng được quy trình làm việc -  đó là lập kế hoạch, phổ biến giao việc, tổ chức thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm. Mọi công việc đều phải qua quy trình giải quyết như vậy, nên các công việc được giao đều hoàn thành tốt.

            - Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ - giáo viên theo quy định; Tổ chức cho nhà giáo tham gia các hoạt động xã hội như: thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và trao quà cho học sinh nghèo trong dịp tết, thăm và tặng quà cho các giáo viên hưu trí, thăm Bảo Tàng Bình Định, thăm các di tích lịch sử- văn hóa  địa phương...

            - Quản lý tài chính, tài sản

            Bảo quản tài sản của nhà trường chu đáo, hàng năm tổ chức kiểm tra thống kê số lượng không để thất thoát tài sản công; Tổ chức tu bổ và luôn bổ sung tài sản mới.

            Quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và kinh phí được duyệt. Hồ sơ quản lý tài chính thực hiện đầy đủ theo quy định, không tham nhũng làm thất thoát tài sản tiền bạc của công quỹ.

            Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất bằng nguồn kinh phí được cấp, kinh phí từ hoạt động bán trú, kinh phí từ huy động phụ huynh học sinh.

            - Công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương và công tác xã hội hóa giáo dục.

            Có tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đó là xây lại dãy phòng học xuống cấp ở cơ sở 1, tuy nhiên nhiều năm liền chưa có kết quả. Với chính quyền địa phương, nhà trường quan hệ tốt, tranh thủ được sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của Đảng và chính quyền địa phương.

            Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả mỹ mãn, đặc biệt là quan hệ với cha mẹ học sinh và các doanh nghiệp. Trong 02 năm qua, nhà trường đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, lực lượng cha mẹ học sinh hỗ trợ cho học sinh nghèo, đau ốm, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 40 triệu đồng; cha mẹ học sinh hỗ trợ 06 bộ máy vi tính và sửa chữa làm lối đi, mái che cho nhà vệ sinh, làm hệ thống thoát nước, hỗ trợ 01 dàn âm thanh tổng kinh phí trị giá 77 triệu đồng.

            Ngoài nhiệm vụ quản lý cơ quan như đã nêu trên, công tác khác được giao, chúng tôi đều hoàn thành tốt theo đúng thời gian quy định.

            Qua những kết quả đạt được của trường về các mặt như đã nêu trên. Trong năm 2009, qua tự đánh giá chất lượng trường tiểu học, tập thể nhà trường từ đánh giá trường đạt được 75% các tiêu chí- trường đạt cấp độ 2.

                                                                                               

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (Báo cáo)

- UBND phường (Báo cáo)

- Đoàn thanh tra (Báo cáo)

- Lưu hồ sơ                  

 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày178
mod_vvisit_counterHôm qua309
mod_vvisit_counterTrong tháng5382
mod_vvisit_counterTất cả777584

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 14 khách Trực tuyến
You are here  :