Các hiệu ứng tạo blog PDF. In Email
FLASH ĐẸP
Viết bởi Trần Hùng Phương   
Thứ hai, 07 Tháng 3 2011 23:57

http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf Hiệu ứng sao này cũng đẹp lắm nè!
http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/7.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/32.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf Hoa tím rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf Hiệu ứng trên cùng đóa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/36.swf Môi bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/37.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/38.swf Lá xanh bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/39.swf Sao băng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/41.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/42.swf Bong bóng sáng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf Bướm vàng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/46.swf Mây hồng bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/47.swf Mũi tên bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/48.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/50.swf Sweet kiss day
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/53.swf Mưa bánh kem
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/56.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/58.swf Ánh sáng mặt trời
http://imgfree.21cn.com/free/flash/59.swf Đàn chim bồ câu
http://imgfree.21cn.com/free/flash/60.swf Sao rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/63.swf Hoa vàng rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/64.swf Hoa gì chả biết nhưng mà đẹp lắm nè
http://imgfree.21cn.com/free/flash/65.swf Tuyết rơi.
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf Bàn tay cử động
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf Sao bay trên vũ trụ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/68.swf Cái gì rơi đây hok bít
http://imgfree.21cn.com/free/flash/69.swf Chim bay mỏi cánh hok bít về đâu
http://imgfree.21cn.com/free/flash/70.swf Tia sáng lan tỏa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/71.swf Cái nì giống như là tín hiệu điện
http://imgfree.21cn.com/free/flash/72.swf Bồ câu vẫy cánh
http://imgfree.21cn.com/free/flash/73.swf Bong bóng bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/74.swf Bong bóng bay ( Cái nào cũng đẹp)
http://imgfree.21cn.com/free/flash/75.swf Chuột đi đâu sắc màu đi tới đó
http://imgfree.21cn.com/free/flash/76.swf Cái nỳ hok đẹp lắm
http://imgfree.21cn.com/free/flash/77.swf Vòng xoáy
http://imgfree.21cn.com/free/flash/78.swf Chuột đi đâu đồng hồ đi đó
http://imgfree.21cn.com/free/flash/79.swf Dãy khối hộp xoay phát sáng ( Đẹp lắm đó)
http://imgfree.21cn.com/free/flash/80.swf Chuột đi đâu sao theo đó
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf Chuột lửa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/83.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/84.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/85.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/86.swf Ra đa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/87.swf Chuột ánh sáng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/93.swf Tia điện
http://imgfree.21cn.com/free/flash/94.swf Xoáy ánh sáng rất đẹp
http://imgfree.21cn.com/free/flash/95.swf Xoáy ánh sáng rất đẹp 2
http://imgfree.21cn.com/free/flash/96.swf Xoáy ánh sáng rất đẹp 3
http://imgfree.21cn.com/free/flash/97.swf Hoa cánh tiên xoay cùng bướm
http://imgfree.21cn.com/free/flash/98.swf Sao nhiều màu sắc bay nối đuôi nhau
http://imgfree.21cn.com/free/flash/99.swf Cái gì đây
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf Kim cương phát hào quang
http://imgfree.21cn.com/free/flash/101.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/102.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/103.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/104.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/105.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/106.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/107.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/108.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/109.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/110.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/111.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/112.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf Cánh hoa rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/114.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/115.swf Chuột đi đâu rồng bay tới đó (Rất đẹp)
http://imgfree.21cn.com/free/flash/116.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/118.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/119.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/120.swf Xoáy hình vuông nhiều màu sắc
http://imgfree.21cn.com/free/flash/121.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/122.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/123.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/124.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/125.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/126.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/127.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/128.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/130.swf Hoa rơi từ chuột
http://imgfree.21cn.com/free/flash/131.swf Lá rụng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/132.swf Zic zac chuyển động theo chuột
http://imgfree.21cn.com/free/flash/135.swf Vòng xoáy rượt đuổi nhau
http://imgfree.21cn.com/free/flash/136.swf Sao quay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/138.swf Tín hiệu chớp nháy
http://imgfree.21cn.com/free/flash/139.swf Giống virut HIV bay trong vũ trụ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf Bong bóng ánh sáng ( Có nhìu người xài hiệu ứng này)
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/142.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/143.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/144.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/145.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/146.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/147.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/148.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/149.swf Trái tim trắng bay lên
http://imgfree.21cn.com/free/flash/150.swf Trái tim hồng rơi xuống
http://imgfree.21cn.com/free/flash/151.swf Sao lan tỏa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/152.swf Thần mặt trăng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/153.swf Lọ tình yêu
http://imgfree.21cn.com/free/flash/154.swf Hoa loa kèn
http://imgfree.21cn.com/free/flash/155.swf Sao băng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/156.swf Sao rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/157.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/158.swf Trái tim trắng bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/159.swf Ánh sao đêm
http://imgfree.21cn.com/free/flash/160.swf Rèm bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/161.swf Cây trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/162.swf Rèm bong bóng tình yêu
http://imgfree.21cn.com/free/flash/163.swf Đồng hồ cổ lỗ sĩ quay bằng bánh răng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/164.swf Bong bóng trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/165.swf Dải thiên hà tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/166.swf Chuồn chuồn ớt
http://imgfree.21cn.com/free/flash/167.swf Cánh đồng hoang
http://imgfree.21cn.com/free/flash/168.swf Con thuyền trên sóng bấp bênh
http://imgfree.21cn.com/free/flash/169.swf Cối xay gió
http://imgfree.21cn.com/free/flash/170.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/171.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/172.swf Lá vàng rụng về cội
http://imgfree.21cn.com/free/flash/173.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/174.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/175.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/176.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/177.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/178.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/179.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/180.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/181.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/182.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/183.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/184.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/185.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/186.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/187.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/188.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/189.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/190.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/191.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/192.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/193.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/194.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/195.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/196.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/197.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/198.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/199.swf

sưu tầm

Link flash đẹp

Mã code để chèn flash vào blog
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?link=
http://img147.imageshack.us/img147/2751/7492yz3.swf" wmode="transparent" height="600" width="900">

(thay link màu đỏ bằng flash bạn thích,thay chiều cao và bề rộng cho phù hợp)

http://img90.imageshack.us/img90/2870/coffee1ji9.swf
http://img140.imageshack.us/img140/6324/v231aj6.swf
http://img90.imageshack.us/img90/6995/v181yu2.swf
http://img90.imageshack.us/img90/7783/v721gb2.swf
http://img519.imageshack.us/img519/7040/rud203820931mq6.swf  
http://img244.imageshack.us/img244/8162/y2281cn4.swf
http://img455.imageshack.us/img455/90/7430vq0.swf
http://img147.imageshack.us/img147/2751/7492yz3.swf
http://img455.imageshack.us/img455/394/7431jf3.swf
http://img185.imageshack.us/img185/1417/5808472lr5.swf
http://img527.imageshack.us/img527/423/rlfls591xu8.swf
http://img182.imageshack.us/img182/2638/y0361cc6.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/003.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/004.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/005.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/006.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/007.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/008.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/009.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/010.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/011.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/012.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/013.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/014.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/015.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/016.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/017.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/018.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/019.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/020.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/021.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/022.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/023.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/024.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/025.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/026.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/027.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/028.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/029.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/030.swf
http://ipyng.myweb.hinet.net/Movie/031.swf
http://img156.imageshack.us/img156/9214/20080408144139274591el7.swf .
http://img156.imageshack.us/img156/3634/2008040814413951441xe4.swf
http://img131.imageshack.us/img131/1282/1525001187hou247t2qo9.swf
http://img131.imageshack.us/img131/1282/1525001187hou247t2qo9.swf
http://img381.imageshack.us/img381/7259/spring11qk3.swf
http://img219.imageshack.us/img219/7492/t1401oh5.swf
http://img216.imageshack.us/img216/443/t2272uu3.swf
http://img216.imageshack.us/img216/4855/t2281he6.swf
http://img123.imageshack.us/img123/932/0971uc8.swf
http://img216.imageshack.us/img216/4199/t1891cg0.swf
http://img61.imageshack.us/img61/9053/161yg8.swf
http://img61.imageshack.us/img61/5133/322fm3.swf
http://img61.imageshack.us/img61/8025/261qy4.swf
http://img256.imageshack.us/img256/6136/banner550x344.swf
http://img61.imageshack.us/img61/8312/301bb1.swf
http://img124.imageshack.us/img124/2441/writing12bw0.swf
http://img145.imageshack.us/img145/8869/writing11je4.swf
http://img87.imageshack.us/img87/7291/writing8va2.swf
http://img216.imageshack.us/img216/3329/writing7nj0.swf
http://img84.imageshack.us/img84/4407/60988501df6.swf
http://img115.imageshack.us/img115/6103/writing4po5.swf
http://www.fileden.com/files/2009/12/26/2703170//SaoThapCamDuMau.swf

 


LAST_UPDATED2
 

TTH TRẦN QUÔC TUẤNLIÊN HỆ

TRƯỜNG
TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
96 Trần Cao Vân
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Online Advertising

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày128
mod_vvisit_counterHôm qua255
mod_vvisit_counterTrong tháng6794
mod_vvisit_counterTất cả803488

THỐNG KÊ ONLINE

Hiện có 52 khách Trực tuyến
You are here  :